Κυριακή, Νοεμβρίου 01, 2009

Η Ελλάδα δεύτερη μεταξύ των 27 χωρών της Ε.Ε. Καθαρές εισπράξεις 916 ευρώ ανά κάτοικο από τη ναυτιλία

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2009 07:00

Στη δεύτερη θέση της Ε.Ε. των 27 κατατάσσεται η Ελλάδα με βάση τις καθαρές εισπράξεις ανά κάτοικο, 916 ευρώ, από τη ναυτιλία, όπως αναφέρει μελέτη η οποία δημοσιεύεται στο «Οικονομικό Δελτίο» Οκτωβρίου της Alpha Bank [ACBr.AT] Σχετικά άρθρα .

Η μελέτη της Alpha Bank, αναδεικνύει τη σημαντική συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας στην εθνική οικονομία, επισημαίνει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει λόγω κρίσης, αναφέρεται στο πρόβλημα της συνεχούς μείωσης της απασχόλησης Ελλήνων ναυτικών λόγω ανταγωνισμού από τρίτες χώρες, αλλά και έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού και καταθέτει πέντε προτάσεις, η υλοποίηση των οποίων θα αυξήσει τα οφέλη της χώρας από την ελληνική ναυτιλία.

Οι εισπράξεις από τη ναυτιλία συναγωνίζονται τις εισπράξεις από τον εξωτερικό τουρισμό (11,7 δισ. ευρώ το 2008), καθώς και τις εισπράξεις από τις εξαγωγές αγαθών (19,8 δισ. ευρώ το 2008), αναφέρει η μελέτη της Alpha Bank.

H αύξηση της εγχώριας αγοραστικής δυνάμεως των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων από τις καθαρές εισροές χρηματοοικονομικών πόρων από τη ναυτιλία εκτιμάται στο 4,1%. Με την υπόθεση ότι περίπου 40% αυτής της αγοραστικής δυνάμεως δαπανάται σε εισαγωγές, μπορεί να εκτιμηθεί ότι η καθαρή συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας στο ΑΕΠ ανέρχεται στο 2,6% περίπου. Το υπόλοιπο, 1,8% (έως το 4,4% που είναι η συμβολή ολόκληρου του τομέα των θαλασσίων μεταφορών, όπως αυτή εκτιμάται στους εθνικούς λογαριασμούς) αποτελεί προφανώς τη συμβολή της εγχώριας ακτοπλοΐας.

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατατάσσεται δεύτερη στην ΕΕ-27 το 2007, όσον αφορά τις καθαρές εισπράξεις από τη ναυτιλία ανά κάτοικο, που ανήλθαν στα 916 ευρώ για την Ελλάδα, έναντι 1.120 ευρώ στη Δανία και 843 στη Νορβηγία.

Σε ό,τι αφορά τη συμβολή της ναυτιλίας στην απασχόληση στην Ελλάδα, η μελέτη σημειώνει ότι η εξέλιξη της άμεσης απασχολήσεως στα ελληνικά πλοία, είναι εμφανώς φθίνουσα τα τελευταία χρόνια, ενώ υπογραμμίζει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην Ελλάδα για απασχόληση στην ποντοπόρο ναυτιλία.

Η πορεία του αριθμού των Ελλήνων και των ξένων ναυτικών σε πλοία υπό ελληνική σημαία, αλλά και σε άλλα πλοία που είναι συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο ΝΑΤ είναι πτωτική στις τελευταίες δεκαετίες, αναφέρει η μελέτη και σημειώνει ότι στα ανωτέρω πλοία απασχολούνται σήμερα άμεσα 16,2 χιλ. Έλληνες ναυτικοί και περίπου 13,98 χιλ. αλλοδαποί ναυτικοί.

Ωστόσο στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένες περίπου 1.200 ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν σχέση με την ναυτιλία που εκτιμάται ότι προσφέρουν απασχόληση σε περίπου 12.500 ναυτιλιακά στελέχη, η συντριπτική πλειονότητα των οποίων είναι Έλληνες.

Λείπουν 4.000 αξιωματικοί

Πάντως η μελέτη αναφέρει ότι όπως στην παγκόσμια ναυτιλία έτσι και στην ελληνική, παρατηρείται σημαντική έλλειψη σε πλοιάρχους και μηχανικούς. Έχει εκτιμηθεί ότι οι κενές θέσεις πλοιάρχων και μηχανικών στα πλοία ελληνικής ιδιοκτησίας ανέρχονται στις 4.000-5.000, ενώ για τα υπό ελληνική σημαία πλοία απαιτούνται περί τους 1.200 νέους πλοιάρχους και μηχανικούς, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι στην ελληνική αγορά.

Τέλος η μελέτη επισημαίνει ότι τα έσοδα της Ελλάδας από τη ναυτιλία μπορεί να αυξηθούν εάν:

-η προσφορά ανταγωνιστικής εργασίας (εξειδικευμένης και ανειδίκευτης) στη ναυτιλία από τη χώρα μας αναβαθμισθεί ουσιαστικά,

-η ναυπήγηση και η επισκευή πλοίων στην Ελλάδα γίνει πιο ανταγωνιστική,

-η λειτουργία του Πειραιά ως ναυτιλιακού κέντρου εξελιχθεί με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι έως σήμερα,

-η λειτουργία της ελληνικής δημόσιας διοικήσεως βελτιωθεί σημαντικά,

-οι επενδύσεις των υψηλών κερδών από τη ναυτιλία στην ελληνική οικονομία είναι υπαρκτές, αλλά θα μπορούσαν να είναι πολύ περισσότερες εάν η οικονομία μας γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ελκυστική ως τόπος εγκαταστάσεως εγχώριων και ξένων επιχειρήσεων.

Σε καλύτερη θέση οι Ελληνες εφοπλιστές

Παρά την παγκόσμια κρίση, οι Έλληνες πλοιοκτήτες φαίνεται ότι διατηρούν ικανοποιητική ρευστότητα σε σχέση με άλλους Ευρωπαίους πλοιοκτήτες, εκτιμά η μελέτη της Alpha Bank.

Επίσης, οι Έλληνες πλοιοκτήτες έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι ξέρουν να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους στις δύσκολες συγκυρίες και να επωφελούνται από αυτές για να είναι έτοιμοι να εξασφαλίσουν το υψηλότερο όφελος από την επόμενη ανοδική φάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: