Κυριακή, Νοεμβρίου 29, 2009

Ομιλος Marfin: "Δεν μας επηρεάζει η κρίση στο Ντουμπάι"

Δεν θα επηρεαστούν καθόλου οι επενδύσεις στη ναυτιλία του ομίλου Marfin. Αυτό προκύπτει από την ανακοίνωση τόσο η Marfin Popular Bank όσο και η Marfin Investment Group σχετικά με τις εξελίξεις στο Ντουμπάι, και με δεδομένη τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο των δύο ομίλων του Dubai Financial Group. Οπως κατέστησαν σαφές σε ξεχωριστές ανακοινώσεις τους και οι δύο εταιρίες, οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ντουμπάι δεν τις επηρεάζουν και όπως διευκρινίζουν ουδεμία επίπτωση μπορεί να υπάρξει στα αποτελέσματά τους από οποιαδήποτε εξέλιξη στο Dubai.Εν τω μεταξύ, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και αν το Dubai Group επιθυμήσει να αποχωρήσει από τη MIG ή από τη Marfin Popular Bank, κυρίως όμως από την πρώτη, όπου έχει και τη μεγαλύτερη συμμετοχή (17,51% σύμφωνα με στοιχεία 16/11/2009), υπάρχει ήδη εκφρασμένο ενδιαφέρον άλλων μετόχων του ομίλου Marfin, που προέρχονται από εφοπλιστικούς κύκλους και οι οποίοι έχουν δηλώσει σε δεδομένο χρόνο, πολύ πριν ξεσπάσει η... θύελλα στο Ντουμπάι, ότι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τα πακέτα μετοχών του Dubai Financial Group.

Αναλυτικότερα, με αφορμή πληθώρα δημοσιευμάτων σχετικών με την κατοχή μετοχών της εταιρείας από την Dubai Financial Group, η ΜΙG γνωστοποιεί ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στο Ντουμπάι δεν επηρεάζουν την πορεία της.
τι διευκρινιζουν
Ειδικότερα, διευκρινίζει τα εξής:
1. Η MIG δεν έχει καμία κοινή επένδυση ή καμία συνεργασία σε εταιρικό επίπεδο με το κράτος του Dubai ή με οποιαδήποτε εταιρεία του Dubai. Συνεπώς, ουδεμία επίπτωση μπορεί να υπάρξει στα αποτελέσματα της ΜΙG από οποιαδήποτε εξέλιξη στο Dubai.
2. Δεν έχουμε καμία επίσημη πληροφόρηση για τις πλήρεις προθέσεις της Dubai Financial Group περί μερικής ή ολικής αποεπένδυσής της από τις μετοχές της MIG.

3. Αλλοι στρατηγικοί μέτοχοι της MIG έχουν εκφράσει τις αρχικές προθέσεις τους να αγοράσουν τις μετοχές της Dubai Financial Group σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει σε μερική ή σε ολική αποεπένδυση. Οι προθέσεις αυτές έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Dubai Financial Group και αναμένεται απάντησή της.
Η Marfin Popular Bank

Εν όψει των ανωτέρω, είναι σαφές ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στο Dubai δεν επηρεάζουν την πορεία της ΜΙG. Από πλευρά της η Marfin Popular Bank επεσήμανε τα ακόλουθα:
1. Η Marfin Popular Bank δεν έχει δώσει καμία πιστωτική διευκόλυνση ή δάνειο οποιασδήποτε μορφής στο κράτος του Dubai ή σε οποιαδήποτε εταιρεία του Dubai. Συνεπώς, ουδεμία επίπτωση μπορεί να υπάρξει στα αποτελέσματα της τράπεζας από οποιαδήποτε εξέλιξη στο Dubai.
2. Δεν έχουμε καμία επίσημη πληροφόρηση για τις πλήρεις προθέσεις της Dubai Financial Group περί μερικής ή ολικής αποεπένδυσής της από τις μετοχές της Marfin Popular Bank.
3. Αλλοι στρατηγικοί μέτοχοι της τράπεζας έχουν εκφράσει τις αρχικές προθέσεις τους να αγοράσουν τις μετοχές της Dubai Financial Group σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει σε μερική ή σε ολική αποεπένδυση. Οι προθέσεις αυτές έχουν ήδη κοινοποιηθεί στην Dubai Financial Group και αναμένεται απάντησή της.
Εν όψει των ανωτέρω, είναι σαφές ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στο Dubai δεν επηρεάζουν την πορεία της τράπεζας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: