Πέμπτη, Νοεμβρίου 26, 2009

Φόβοι για έκρηξη προβληματικών δανείων στη ναυτιλία

Του Κώστα Νάνου.

Οι συνθήκες που επικρατούν στη ναυτιλία εδώ και ένα χρόνο προκαλούν δυσαρέσκεια στην διαχείριση χαρτοφυλακίου των τραπεζών με έκθεση στο ναυτιλιακό κλάδο. Αυτές οι συνθήκες -σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας XRTC για τη ναυτιλιακή χρηματοδότηση- ποικίλουν ανάλογα με την ναυτιλιακή αγορά, η οποία όμως στο σύνολό της αντιμετωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα επαρκούς χρηματοδότησης ακόμα και σε ιδιωτικό επίπεδο. Οι από-μειώσεις ναυτιλιακών δανείων αποτελούν μία σκληρή πραγματικότητα για το σύνολο των τραπεζών όμως, αυτό που θα άξιζε να γνωρίζουμε είναι πιο ποσοστό από τα προβληματικά αυτά δάνεια εξυπηρετούνται ακόμα, έστω και σε άτακτα χρονικά διαστήματα.

Διόγκωση προβληματικών δανείων

Η πίεση στις ναυτιλιακές τράπεζες όπως αυτή εκφράζεται μέσα από την χαμηλή πλέον πιστοληπτική ικανότητα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και την διαφαινόμενη αδυναμία στις αξίες των πλοίων αποτελεί σημάδι για ένα αυξανόμενο όγκο προβληματικών δανείων αν όχι χαρτοφυλακίων. Μία τέτοια συγκυρία δημιουργεί περαιτέρω πιέσεις στα επίπεδα κεφαλαιακής επάρκειας όμως αυτά προσδιορίζονται από τους κανονισμούς της Βασιλείας ΙΙ και αναστέλλουν κάθε προσπάθεια ανανέωσης του παγκόσμιου στόλου.

Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι κινέζικες τράπεζες οι οποίες υπό την κρατική καθοδήγηση καλούνται να στηρίξουν την τοπική ναυπηγική βιομηχανία αλλά και να εκμεταλλευθούν την μείωση στις αξίες των πλοίων προς όφελος των κινέζων πλοιοκτητών προσφέροντας απλόχερα δάνεια. Βέβαια δεδομένου του διεθνοποιημένου ρόλου της ναυτιλίας, η χρηματοδότηση αυτή των κινέζικων τραπεζών προσφέρεται και σε μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει σοβαρές επενδύσεις σε κινέζικα ναυπηγεία.

Μισό δισ. δολάρια απαιτούν οι επενδύσεις στη ναυτιλία

Όταν πάντως απαιτείται χρηματοδότηση ύψους 500-600 δισ. δολαρίων για την υλοποίηση του βιβλίου παραγγελιών για τα προσεχή 4 χρόνια τότε γίνεται κατανοητό πόσο δύσκολη είναι η υλοποίηση του εν λόγω ζητήματος και όταν η τρέχουσα συνολική έκθεση των ναυτιλιακών τραπεζών είναι λίγο περισσότερο από 350 δισ . Μιλάμε για μία αύξηση στην παραγωγή δανείων μεταξύ 50% και 100%. Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση σε ένα τόσο αρνητικό παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Τα δεδομένα στην τραπεζική πίστη έχουν πλέον μεταβληθεί ριζικά ενώ ο προσδιορισμός και η ανάληψη του ρίσκου από αυτές εξετάζονται εντελώς διαφορετικά από τα τραπεζικά στελέχη. Η εφαρμογή των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ έχει επιβάλλει στις τράπεζες μία αυστηρή εξέταση των επιμέρους όρων των δανειακών συμβάσεων, όχι όμως σε βαθμό μη διαπραγματεύσιμο.

Τραπεζικοί κολοσσοί βλέπουν την «έξοδο» από το ναυτιλιακό κλάδο

Πέρα όμως από τα προβλήματα αναδιαρθρώσεων δανείων, οι ναυτιλιακές τράπεζες έχουν να αντιμετωπίσουν ζητήματα που η κρίση αυτή τους έχει δημιουργήσει σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο τους. Έτσι για παράδειγμα τραπεζικοί κολοσσοί όπως η RBS που αποτελεί και τον πρώτο χρηματοδότη της ελληνικής ναυτιλίας έχει εκφράσει την επιθυμία να απελευθερωθεί από σημαντικό ποσοστό του ναυτιλιακού της χαρτοφυλακίου (περίπου 30 δισ. δολάρια) ακόμα κι αν αυτό αποτελεί ένα πολύ μικρό κομμάτι στο συνολικό χαρτοφυλάκιό της. Οι τράπεζες έχουν κυρίως να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ότι το στοιχείο ενεργητικού που καλύπτει το δάνειο έχει χάσει περίπου το 70% της αξίας που είχε αρχικά και πρέπει να διαθέσουν περισσότερο κεφάλαιο ή να πάρουν αντίστοιχες προβλέψεις.

Πηγή: www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: