Δευτέρα, Οκτωβρίου 19, 2009

Ποιες είναι οι παραγγελίες των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών

29/10/08 10:22Ποιες είναι οι παραγγελίες των ελληνικών ναυτιλιακών εταιρειών
Γιατί, εάν παραμείνει επί μακρό στα επίπεδα πέριξ των 1000 μονάδων, ή και χαμηλότερα, τότε οι αλλαγές στη ναυτιλία θα είναι συγκλονιστικές.

Εταιρείες θα καταρρεύσουν, ολόκληροι στόλοι θα πουληθούν και το επιχειρηματικό τοπίο του κλάδου θα αλλάξει άρδην, καθώς, όπως εκτιμάται -κυρίως τα μικρότερα μεγέθη του κλάδου- θα βρεθούν σε δυσχερή οικονομική θέση.

Παράλληλα, έντονος προβληματισμός επικρατεί μεταξύ των κύκλων της ελληνικής ναυτιλίας, για το μέλλον των παραγγελιών νέων πλοίων.

Ειδικότερα, με βάση τα τελευταία στοιχεία του Lloyds Register-Fairplay, υπολογίζεται ότι περισσότερες από 135 ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αυτή τη στιγμή υπό παραγγελία περίπου 1.100 πλοία, με παραλαβή τα περισσότερα τη διετία 2009-2010.

Με δεδομένες τις δυσκολίες που εμφανίζονται στη χρηματοδότηση, τόσο της ναυτιλίας, όσο και των ναυπηγείων, είναι άδηλο το μέλλον όλων αυτών των παραγγελιών, ειδικά των πλοίων ξηρού φορτίου. Tομέας στον οποίο παρουσιάζονται τα περισσότερα προβλήματα.

Ο κλάδος των δεξαμενοπλοίων και χημικών εμφανίζει μία μεγαλύτερη σταθερότητα και δεν έχει επιδείξει μέχρι στιγμής τόσο μεγάλα «βυθίσματα» όπως το ξηρό φορτίο. Όπως αναφέρουν ναυτιλιακοί κύκλοι, δεν αντιμετωπίζουν όλες οι εταιρείες το ίδιο πρόβλημα. Σημαντικά στοιχεία που τις διαφοροποιούν είναι το μέγεθος του υπάρχοντος στόλου, η ρευστότητα τους, οι όροι της χρηματοδότησης από τις τράπεζες, ο χρόνος παραγγελίας και παράδοσης των πλοίων και οι τιμές ναυπήγησης που πέτυχαν.

Μεταξύ των ναυτιλιακών εταιρειών που ξεχωρίζουν με βάση τον αριθμό των υπό παραγγελία πλοίων βρίσκεται η Enterprises Shipping & Trading του Ομίλου Ρέστη με 22 πλοία ξηρού φορτίου υπό παραγγελία τα περισσότερα εκ των οποίων είναι χωρητικότητας 170.000 dwt.

Επίσης η Anangel Maritime του Γιάννη Αγγελικούση με 20 πλοία μεταφοράς ξηρού φορτίου. Στα δεξαμενόπλοια η Dynacom του Γιώργου Προκοπίου έχει 33 πλοία υπό παραγγελία ορισμένα εκ των οποίων είναι VLCC

Στα εμπορευματοκιβώτια μεταξύ των εταιρειών που ξεχωρίζουν είναι η Danaos του Γιάννη Κούστα με παραγγελίες συνολικά 32 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μέχρι το 2011, τα οποία όλα είναι ήδη χρονοναυλωμένα.

Στα πλοία μεταφοράς χημικών η Capital Ship Management του Ευάγγελου Μαρινάκη έχει υπό παραγγελία περισσότερα από 30 πλοία κε των οποίων τα επτά είναι ξηρού φορτίου (τα υπόλοιπα είναι chemical και δεξαμενόπλοια) ενώ 24 δεξαμενόπλοια έχει υπό παραγγελία και η Cardiff Μarine του Γιώργου Οικονόμου καθώς και τρία ξηρού φορτίου.

Επίσης ξεχωρίζει με τις παραγγελίες και η εταιρεία Grand Union με περισσότερα από 30 πλοία εκ των οποίων πάνω από 20 είναι ξηρού φορτίου.

Περί τα 25 πλοία (μεταφοράς χημικών και ξηρού φορτίου) έχει υπό παραγγελία και η Remi Μaritime ενώ πάνω από 30 είναι οι παραγγελίες πλοίων ro-ro cargo της Stamco Ship Management.

Εντυπωσιακή είναι και η εικόνα της Metrostar Management του Θεόδωρου Αγγελόπουλου η οποία έχει υπό παραγγελία 35 πλοία εκ των οποίων εννέα είναι δεξαμενόπλοια, 24 είναι πλοία ξηρού φορτίου και δυο δεξαμενές άντλησης πετρελαίου.

-Η Allied Maritime Inc έχει υπό παραγγελία έξι πλοία ξηρού φορτίου (57.000 dwt)
-H Alpha Tankers & Freighters έχει υπό παραγγελία 15 πλοία εκ των οποίων πέντε ξηρού και τα υπόλοιπα δεξαμενόπλοια.
-Η Altomare έχει υπό παραγγελία 12 δεξαμενόπλοια χωρητικότητας πέντε και δέκα χιλιάδων dwt.
-Η Arcadia Shipmanagement έξι ξηρού φορτίου 81000 και 58000 dwt
- H Atlantic Bulk Carriers 15 πλοία εκ των οποίων τα 14 ξηρού φορτίου και ένα Chemical
- H Αndriaki Shipping Co έχει υπό παραγγελία τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου.
- Η Athenian Sea Carriers τέσσερα δεξαμενόπλοια VLCC
- H Atlantic Bulk Carriers Mgmt 15 πλοία ξηρού φορτίου
- Η Avin International SA έχει υπό παραγγελία δέκα δεξαμενόπλοια και δυο πλοία μεταφοράς χημικών
-Η Carras Hellas SA έχει υπό παραγγελία οκτώ πλοία ξηρού φορτίου τύπου capes
-Η Centrofin Management Inc επτά πλοία κε των οποίων τέσσερα ξηρού φορτίου και τρία δεξαμενόπλοια
- Η Ceres LNG Services τέσσερα Bulk Dry
- Η Chandris Hellas έχει υπό παραγγελία δέκα πλοία εκ των οποίων τα έξι δεξαμενόπλοια και τα τέσσερα ξηρού φορτίου
- Η Chios Navigation Hellas τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου
- Η Cosmoship Management SA έχει υπό παραγγελία 21 πλοία κε των οποίων τα 14 είναι ξηρού φορτίου, δυο containerships και τα υπόλοιπα χημικών
-Η Costamare Shipping Co SA έχει υπό παραγγελία τέσσερα containerships
-Η Delta Tankers τρία δεξαμενόπλοια 288.600 dwt
-H Dilek Transport δυο ξηρού φορτίου
-Η DND Management Incτέσσερα πλοία ξηρού φορτίου (34000 dwt)
-H Dorian Hellas δυο δεξαμενόπλοια
- Η Drytank έξι δεξαμενόπλοια
- Η Eletson Corp έχει υπό παραγγελία 12 πλοία εκ των οποίων τέσσερα μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, έξι chemical και δυο δεξαμενόπλοια
-Η Equinox Mtme τέσσερα ξηρού φορτίου
- Η Evalend Shipping επτά Chemical, πέντε ξηρού φορτίου και δυο δεξαμενόπλοια συνολικά 14 πλοία.
-Η Fairdeal Group πέντε πλοία εκ των οποίων τρία chemical και δυο δεξαμενόπλοια
- Η Golden Energy δυο chemical
-Η Golden Union Shipping δώδεκα πλοία ξηρού φορτίου
-Η Goldenport οκτώ ξηρού φορτίου και δυο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
- Η IMS έχει υπό παραγγελία έξι πλοία κε των οποίων τέσσερα chemical και δυο ξηρού φορτίου
-Η Interglobal Marine Agencies τρία πλοία ξηρού φορτίου International - Η Iolcos Hellenic Maritime επτά πλοία ξηρού φορτίου
-Η Ionia Management SA έξι πλοία κε των οποίων τέσσερα χημικών και δυο δεξαμενόπλοια
- Η Irika Shipping επτά πλοία ξηρού φορτίου
- Η Kemika Tankers πέντε πλοία μεταφοράς χημικών
- Η Κyla Shipping τρία πλοία ξηρού φορτίου και δυο δεξαμενόπλοια
- Η Laskaridis Shipping δεκατέσσερα πλοία εκ των οποίων ένα Refrigerated Cargo, ένα chemical και δώδεκα ξηρού φορτίου
- Η Leros Management τρία πλοία ξηρού φορτίου
- Η Liquimar Tankers τέσσερα δεξαμενόπλοια
- Η Livanos Maritime επτά πλοία μεταφοράς χημικών
-Η Marine Management οκτώ πλοία εκ των οπίων επτά ξηρού φορτίου και ένα δεξαμενόπλοιο
- Η Marinter Navigation τέσσερα δεξαμενόπλοια
- Η Marmaras Navigation δεκατρία πλοία εκ των οποίων δυο ξηρού φορτίου και τα υπόλοιπα δεξαμενόπλοια
- Η Meadway Shipping & Trading Inc έχει υπό παραγγελία δεκαέξι πλοία ξηρού φορτίου
- Η Meandros Lines τρία πλοία εκ των οποίων τα δυο είναι ξηρού φορτίου και ένα δεξαμενόπλοιο
- Η Minerva Marine Inc έχει παραγγείλει τρία πλοία ξηρού φορτίου και δυο δεξαμενόπλοια.
-Η Modion Maritime πέντε πλοία ξηρού φορτίου
-Η Naftomar Shipping & Trading Co έχει υπό παραγγελία δέκα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου αερίου
-Η Neda Maritime Agency Co δέκα πλοία εκ των οποίων το ένα δεξαμενόπλοιο και τα υπόλοιπα dry bulk
-Η Neptune Shipping Agencies έξι πλοία Ro-Ro Cargo
-Η Nereus Shipping SA τέσσερα ξηρού φορτίου
-Η Newfront Shipping SA εννέα πλοία εκ των οποίων επτά ξηρού φορτίου και δυο chemical
-Η Newlead Shipping SA τέσσερα chemical
-Η Niki Shipping Co Inc έξι Ro-Ro Cargo και ένα containership
- Επίσης η Niovis Shipping Co ένα ξηρού φορτίου όπως ακόμη άλλα δυο η κάθε μία έχουν υπό παραγγελία η Nomikos Transworld και η Ocean Freighters.
- Η Omniblue Shipping Inc έχει υπό παραγγελία εννέα δεξαμενόπλοια ενώ ένα έχει OSG Ship Management GR
- Η Pancoast Trading έχει υπό παραγγελία ένα Bulk Dry ενώ άλλα τέσσερα έχει η Perosea Shipping
- H Phoenix Energy Navigation έχει υπό παραγγελία δέκα πλοία εκ των οποίων έξι είναι ξηρού φορτίου και τέσσερα δεξαμενόπλοια
- Η Pitiousa Shipping τρία πλοία 33500 Bulk Dry ενώ άλλα δυο έχει η Polembros Shipping και ένα δεξαμενόπλοιο η Polyar Shipping
- Η Primal Shipmanagement Inc δυο Bulk Dry και η Prime Marine Management τέσσερα δεξαμενόπλοια
- Η Primera Maritime έχει υπό παραγγελία 19 πλοία εκ των οποίων επτά είναι ξηρού φορτίου και 12 μεταφοράς χημικών
- Η Primerose Shipping δυο πλοία ξηρού φορτίου
- Η Rex Shipping έχει υπό παραγγελία εννέα πλοία και η Rigos Marine Enterprises τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου
-Η Roxana Shipping έχει υπό παραγγελία δεκαεπτά πλοία εκ των οποίων οκτώ είναι ξηρού φορτίου, οκτώ δεξαμενόπλοια και ένα chemical
- Η Safety Management Overseas τέσσερα πλοία ξηρού φορτίου και η Saint Michael Shipping δυο πλοία ξηρού φορτίου
- Η Sea Pioneer Shipping Corp έχει υπό παραγγελία οκτώ πλοία εκ των οποίων τέσσερα ξηρού φορτίου και τέσσερα μεταφοράς χημικών
- Η Seascope Shipping Agency δυο ξηρού φορτίου και η Seatramp Tankers οκτώ chemical
-Η Seaworld Management δυο δεξαμενόπλοια και η Soloi Inc δυο ξηρού φορτίου
- Η Stealth Maritime Corp τέσσερα δεξαμενόπλοια και η StealthGas οκτώ μεταφοράς υγραερίου
-Η Sun Enterprises Ltd δυο δεξαμενόπλοια
-Η Target Marine SA 19 πλοία υπό παραγγελία εκ των οποίων τέσσερα μεταφοράς χημικών και 15 ξηρού φορτίου
- Η Teo Shipping έχει υπό παραγγελία έξι πλοία Bulk Dry
- Η Thenamaris Ships Management έχει υπό παραγγελία εννέα πλοία εκ των οποίων τέσσερα δεξαμενόπλοια και πέντε ξηρού φορτίου, ενώ η Tomasos Brothers Inc έχει υπό παραγγελία έξι δεξαμενόπλοια
-Η Topships έχει υπό παραγγελία έξι πλοία μεταφοράς χημικών
- Η Transmed Shipping Athens έχει υπό παραγγελία 18 πλοία εκ των οποίων τα τρία είναι μεταφοράς χημικών και τα υπόλοιπα ξηρού φορτίου
-Η Trojan Maritime Inc έχει υπό παραγγελία έντεκα πλοία ξηρού φορτίου
- Η Tsakos Shipping & Trading έχει υπό παραγγελία 17 πλοία εκ των οποίων τα έξι είναι δεξαμενόπλοια, έντεκα ξηρού φορτίου και ένα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
-Τέλος η Unibulk Shipping έχει υπό παραγγελία τρία πλοία ξηρού φορτίου η Union τέσσερα και η W-Marine δυο πλοία ξηρού φορτίου.


Δεν υπάρχουν σχόλια: