Παρασκευή, Νοεμβρίου 06, 2009

Στην Alpha το 41% των κρατικών ενισχύσεων!

Το κάτωθι το παραθέτω για να το διαβάσεται και για να καταλάβεται επιτέλους την ΞΕΦΤΙΛΑ που πλέον κυριαρχεί σε όη την Ελληνική επικράτεια. Δυστυχώς, η μόνη λέξη που μπορώ να χρησιμοποιήσω είναι η λέξη ΞΕΦΤΙΛΑ.

Εκτός του ότι η ALPHA bank ξεζούμησε από το κράτος μας το 41% των ενισχύσεων (που αντιστοιχεί σε € 4,6 δισ.!!!!!!!!!

Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό, γυρνάνε και λένε το κάτωθι τρομερό:

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών που δημοσιεύονται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2009, οι τράπεζες άντλησαν συνολικά 11,3 δις. ευρώ, από το σύνολο των ενισχύσεων ύψους 28 δις. ευρώ, που περιλαμβάνονταν στο σχέδιο ενίσχυσης της ρευστότητας. Δηλαδή, η Alpha άντλησε το 40,7% από τις ενισχύσεις που έλαβαν συνολικά οι ελληνικές τράπεζες από το Δημόσιο, ποσοστό που υπερβαίνει συντριπτικά το μερίδιο της τράπεζας στην αγορά.

Η Alpha ήταν η μόνη τράπεζα που έκανε χρήση όλων των δυνατοτήτων ενίσχυσης από το Δημόσιο που προέβλεπε ο νόμος 3723/2008. Όπως σημειώνεται στο σχετικό κεφάλαιο του ενημερωτικού δελτίου («Άντληση κεφαλαίων βάσει του Σχεδίου Ενίσχυσης Ρευστότητας»), έλαβε 940 εκατ. ευρώ με την έκδοση 200.000.000 προνομιούχων μετοχών.

Επιπλέον, εξέδωσε με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου τρία ομολογιακά δάνεια, συνολικού ύψους 2 δις. ευρώ, ενώ άντλησε και ρευστότητα, μέσω της διάθεσης ειδικών τίτλων του Δημοσίου, ύψους 1,138 δις. ευρώ, οι οποίοι ενεχυριάσθηκαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με σκοπό την άντληση ρευστότητας. Σημειώνεται ότι οι άλλες ελληνικές τράπεζες έκριναν ως ασύμφορες τις κρατικές εγγυήσεις για δανεισμό και απέφυγαν να τις χρησιμοποιήσουν, προτιμώντας να δανεισθούν μόνες τους από τις αγορές.

Με αυτά τα δεδομένα, συνάγεται ότι η έξοδος της Alpha από την κρατική «επιτήρηση» δεν θα είναι τόσο απλή υπόθεση. Όπως σημειώνεται και στο ενημερωτικό δελτίο, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δώσει κατ’ αρχήν την έγκρισή της για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών, αλλά θα πρέπει μέχρι τον Μάιο να μην υπάρξει κάποια απρόβλεπτη δυσμενής εξέλιξη που θα μειώσει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας, υποχρεώνοντας την ΤτΕ να απαγορεύσει την εξαγορά των προνομιούχων τίτλων.

Επιπλέον, επειδή η Alpha έχει χρησιμοποιήσει και τις δύο άλλες δυνατότητες ενίσχυσης από το Δημόσιο, θα πρέπει πρώτα να είναι σε θέση να συνεχίσει κανονικά τη λειτουργία της χωρίς αυτές τις ενισχύσεις, για να «ανάψει πράσινο» από τον υπουργό Οικονομικών στην αποχώρηση του εκπροσώπου του Δημοσίου από το διοικητικό συμβούλιο.

Όσο η τράπεζα αξιοποιεί κρατικές ενισχύσεις, δεν μπορεί να μοιράσει μέρισμα σε μετρητά, οι αποδοχές των στελεχών της δεν μπορούν να υπερβαίνουν την ετήσια αποζημίωση του διοικητή της ΤτΕ, δεν μπορεί να διανείμει μπόνους στα στελέχη, ενώ ο εκπρόσωπος του Δημοσίου διατηρεί σημαντικά δικαιώματα βέτο σε σοβαρές αποφάσεις.

Κίνδυνος για τα επιτόκια…

Στο ενημερωτικό δελτίο της Alpha περιλαμβάνονται και ορισμένες ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αναφορές στους κινδύνους που αντιμετωπίζει όχι μόνο η ίδια η τράπεζα, αλλά και ευρύτερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, καθώς τελειώνει η εποχή των «παχιών αγελάδων» στα περιθώρια επιτοκίων.

Όπως σημειώνεται σχετικά, «ιστορικά, ο τραπεζικός κλάδος στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη έχει επωφεληθεί από υψηλά επιτοκιακά περιθώρια, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, καθώς η οικονομίες της Ελλάδας και της Ν.Α. Ευρώπης συγκλίνουν με τις οικονομίες των λοιπών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο ανταγωνισμός εντείνεται, τα επιτοκιακά περιθώρια μειώνονται».

Ακολούθως, η Διοίκηση της Alpha τονίζει ότι «η υιοθέτηση από την Τράπεζα της Ελλάδος κανόνων για την ενίσχυση της διαφάνειας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθώς και μία σειρά από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις για την προστασία των καταναλωτών, ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων, ιδιαίτερα στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη».

«Μείωση των επιτοκιακών περιθωρίων στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες δραστηριοποίησης της Τραπέζης», όπως τονίζεται στο ενημερωτικό, «θα μπορούσε να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα λειτουργικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου

Δεν υπάρχουν σχόλια: