Τρίτη, Νοεμβρίου 03, 2009

60.000 χιλιάδες οι πλούσιοι στην Ελλάδα και όλοι οι άλλοι απλά ζουν...


Παπακωνσταντίνου: Για ακίνητη περιουσία από 600.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, 42.000 υπόχρεοι του ΕΤΑΚ. Από 1.000.000 - 4.000.000 ευρώ, 18.000 υπόχρεοι του ΕΤΑΚ. Για περιουσίες μεγαλύτερες των 4.000.000, 285 υπόχρεοιτου ΕΤΑΚ. Δηλαδή......60.282 έχουν περιουσία πάνω από 600.000.

Ακίνητη περιουσία κάτω από 600.000 ευρώ έχουν 3.345.670 οι οποίοι δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση...

Πάντως εμείς μαντεύουμε ποιοι είναι αυτοί οι 285 με τα πάνω από 4.000.000... Δημοσιογραφάρες, πολιτικοί, κατασκευαστές, καλλιτέχνες... Μετρημένα κουκιά...
Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: