Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 02, 2009

Πως να βάζετε με τα ίδια χρήματα περισσότερα λίτρα βενζίνης!Ένα απ’ τα σηµαντικότερα είναι να κάνετε ανεφοδιασµό, όταν το απόθεµα ßενζίνης σας είναι περίπου στη µέση. Διότι, όσο περισσότερο καύσιµο έχετε στο ρεζερßουάρ, τόσο λιγότερος αέρας υπάρχει στο διαθέσιµο χώρο του. Η ßενζίνη εξατµίζεται γρηγορότερα απ’ ό,τι µπορείτε να φανταστείτε.

Γεµίστε το όχηµά σας νωρίς το πρωί. Γιατί η θερµοκρασία εδάφους...
είναι χαµηλή. Σ’ όλα τα πρατήρια ßενζίνας οι δεξαµενές είναι υπόγειες. Άρα , όσο πιο κρύο είναι το έδαφος, τόσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα του καυσίµου.
Αν γεµίσετε απόγευµα, ή ßράδυ, το λίτρο σας δεν θα είναι ακριßώς 1 λίτρο .

Όταν γεµίζετε σε self service πρατήριο, µην ßάζετε την αντλία σε υψηλή ταχύτητα.
Απ’ τις τρείς ταχύτητες, (χαµηλό στάδιο, µεσαίο κι υψηλό) το χαµηλό ελαχιστοποιεί τους ατµούς που δηµιουργούνται απ’ την ßενζίνη. Σ’ όλες οι µάνικες προκαλείται µια επιστροφή ατµού. Εάν γεµίζετε στο γρήγορο, ένα µέρος του καυσίµου, που πηγαίνει στο ρεζερßουάρ γίνεται ατµός ßενζίνης. Αυτός ο ατµός απορροφάται επάνω, γυρίζει πίσω στην υπόγεια δεξαµενή του ßενζινάδικου κι έτσι στην πραγµατικότητα παραλαµßάνετε λιγότερο καύσιµο.

Εάν την ώρα που εισέρχεστε, δείτε ότι γίνεται ανεφοδιασµός του ßενζινάδικου από ßυτιοφόρο, µην γεµίζετε. Είναι πολύ πιθανό το καύσιµο να έχει ανακατευτεί κατά τον ανεφοδιασµό και να πάρετε µαζί τα ακάθαρτα συστατικά, που συνήθως κάθονται στον πάτο της δεξαµενής!

αναρτήθηκε από news24.gr

ΥΣ αναγνώστη (Τάσος Καμπάς): μην ξεχνάμε την μεγαλύτερη απάτη που συμβαίνει και δυστυχώς θα συμβαίνει, ότι η ποσότητα που πληρώνουμε υπολογίζεται από την ροή στην αντλία και όχι από τον όγκο που φορτώθηκε στο ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου και ο οποίος όγκος εν συνεχεία θα μεταφραζότανε σε πραγματικό βάρος (σε σχέση με την θερμοκρασία και το ειδικό βάρος του καυσίμου). Μην ξεχνάτε ότι τα δυιλιστήρια που παραλαμβάνουν ή που φορτώνουν τα υγρά καύσιμα στα δεξαμενόπλοια έτσι ακριβώς υπολογίζουν την παραλαβή καυσίμων.

Τα πλοία που και αυτά παραλαμβάνουν καύσιμα για να μπορούν να ταξιδέψουν, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο υπολογίζουν.

Βέβαια, κανείς δεν το ακουμπάει το θέμα, είτε λόγω άγνοιας είτε γιατί δεν συμφέρει. Με τα χρόνια που έχουν περάσει, αυτή η απάτη (πείτε αν θέλετε λάθος) έχει γίνει συνήθης πρακτική άρα ΝΟΜΙΜΟ


Δεν υπάρχουν σχόλια: