Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 17, 2009

Η Ε.Ε. «ανοίγει πανιά» στη Μεσόγειο Θάλασσα

Προωθεί την εφαρμογή μιας ενοποιημένης θαλάσσιας πολιτικής

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009 07:00

Μήπως πρέπει να ξυπνήσουμε στην Ελλάδα? Μήπως πρέπει το ταχύτερο να αναβαθμίσουμε τα λιμάνια μας? Μήπως πρέπει το Λιμενικό Σώμα να αναβαθμιστεί τάχιστα?

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, μέσω της Μεσογείου διακινείται το 30% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου.

Την ανάληψη της διακυβέρνησης του θαλάσσιου χώρου της Μεσογείου, με την εφαρμογή μιας ενοποιημένης θαλάσσιας πολιτικής προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς, όπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικό έγγραφό της, οι προκλήσεις που επηρεάζουν τη Μεσόγειο Θάλασσα απαιτούν κοινή και, πάνω από όλα, ενοποιημένη αντιμετώπιση, η οποία θα στηρίζεται σε βελτιωμένη θαλάσσια διαχείριση.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Επιτροπή υπέβαλε σειρά προτάσεων και δράσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία καλεί να δώσουν την έγκρισή τους για υλοποίηση, και κάνει έκκληση για ευρύτερη ενισχυμένη συνεργασία, στα ενδεδειγμένα επίπεδα, με μεσογειακούς εταίρους που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.

Στις προτάσεις της, η Επιτροπή κάνει λόγο για την κύρωση και τη συντονισμένη εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), την οποία έχουν επικυρώσει όλα τα παράκτια κράτη της Μεσογείου, πλην της Τουρκίας, της Συρίας, του Ισραήλ και της Λιβύης.

Επίσης, μιλά για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και θαλάσσιες στρατηγικές, για ενοποιημένη θαλάσσια επιτήρηση και καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, για ερευνητικές δραστηριότητες στο βυθό του μεσογειακού θαλάσσιου χώρου, ενώ αναφέρεται στα προβλήματα οριοθέτησης των συνόρων μεταξύ γειτονικών κρατών και προβλέπει ότι, παρά την κρίση που τις επηρεάζει, οι θαλάσσιες δραστηριότητες στη Μεσόγειο πρόκειται να αναπτυχθούν, από τη θαλάσσια κυκλοφορία έως την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον τουρισμό

Η περιοχή της Μεσογείου, αναφέρει σχετικά η Επιτροπή, αναγνωρίζεται από τη Διακυβερνητική Ομάδα για τις Κλιματικές Μεταβολές ως «θερμό σημείο» και κινδυνεύει περισσότερο από πλημμύρες, διάβρωση των ακτών και περαιτέρω υποβάθμιση των εδαφών, γεγονός που καθιστά επιτακτικότερη την ανάγκη για εργαλεία που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

Α) Θα υποστηρίξει το δομημένο και ανεπίσημο διάλογο μεταξύ παράκτιων κρατών της Μεσογείου μέσω συναντήσεων υψηλού επιπέδου, ακαδημαϊκών και άλλων διεθνών διοργανώσεων, με στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης του θαλάσσιου χώρου, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου σε υποπεριφερειακό επίπεδο.

Β) Θα παρουσιάσει επισκόπηση των υφιστάμενων συμφωνιών και οργανώσεων που σχετίζονται με τις θαλάσσιες υποθέσεις στη Μεσόγειο.

Γ) Θα διατυπώσει συστάσεις για τη βελτίωση της διατομεακής συνεργασίας μεταξύ υφιστάμενων συμφωνιών και οργανώσεων.

Δ) Θα συνεχίσει να ενθαρρύνει την κύρωση και τη συντονισμένη εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) στις διμερείς της σχέσεις.

Ε) Θα δρομολογήσει μελέτη σχετικά με το κόστος και το όφελος όσον αφορά τη δημιουργία θαλάσσιων ζωνών.

H σημαντικότητα της Μεσογείου

Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε., μέσω της Μεσογείου διακινείται το 30% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου, που διεξάγεται διά θαλάσσης, από και προς τα περισσότερα από 450 λιμάνια και τερματικούς σταθμούς της, καθώς και το ένα τέταρτο του διά θαλάσσης μεταφερόμενου πετρελαίου, παγκοσμίως.

Στις ακτές της κατοικούν πάνω από 150 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός που διπλασιάζεται κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: