Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 21, 2009

Δραματική επιδείνωση των οικονομικών του ΝΑΤ

Η επιδείνωση του ασφαλιστικού ταμείου των ναυτικών είναι δραματική, αφού ο κρατικός προϋπολογισμός θα ενισχύσει το 2009 το ΝΑΤ με 1,3 δις ευρώ, αλλά δεν προβλέπεται μέριμνα για τις επικουρικές συντάξεις και για τα εφάπαξ των αξιωματικών εμπορικού ναυτικού.

Στο τέλος του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, θα περιορισθούν τα αποθεματικά του Επικουρικού Ταμείου σε 15.251 ευρώ. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αποθεματικά και για το Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού. Αλλά και για τον κλάδο συντάξεως το ΝΑΤ, παρά την γενναία κρατική επιχορήγηση για το τρέχος έτος που θα φθάσει το 1,3 δις. ευρώ περίπου για το σύνολο των υποχρεώσεων του ασφαλιστικού ταμείου των ναυτικών, υπάρχει μια «μαύρη τρύπα» συνολικού ύψους 68.280.000 ευρώ, το οποίο πιθανόν να καλυφθεί είτε από δανεισμό είτε από πρακατοβολή του προϋπολογισμού του έτους 2.010.

Τα συνολικά έσοδα του ΝΑΤ προβλέπεται να διαμορφωθούν το 2009, μαζί με την κρατική επιχορήγηση στο 1.402.268.860 ευρώ, ενώ τα έξοδα στο 1.470.549.620 ευρώ. Αναλυτικότερα να επισημάνουμε ότι για το 2009, το ΝΑΤ αναμένει να εισπράξει το ποσό των 172, 8 εκατ. ευρώ, όταν η πρόβλεψη για τα συνολικά έξοδα φθάνουν το 1,4 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα θα προέλθουν από τις εισφορές των 809 ποντοπόρων πλοίων ( 51,8 εκατ. ευρώ), από την αύξηση των συλλογικών συμβάσεων των ναυτικών (2,5 εκατ. ευρώ), από τα 1822 πλοία του εσωτερικού (36,3 εκατ. ευρώ), από αναγνώριση προυπηρεσίας (19,3 εκατ ευρώ), από την ασφάλιση επιβατών και οχημάτων (30,6 εκατ. ευρώ), από ενοίκια (2.6 εκατ. ευρώ) και άλλα διάφορα έσοδα.


Δεν υπάρχουν σχόλια: