Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 17, 2009

Στον έλεγχο της Grand Union η Aries Maritime
Στον έλεγχο της Grand Union η Aries Maritime
Στον έλεγχο της GrnadUnion των Μιχάλη Ζολώτα και Νίκου Φιστέ, πέρασε η ναυτιλιακή εταιρεία Aries Maritime των Mons Bolin και Γαβριήλ Πετρίδη.

Η GrandUnion εισφέρει τρια πλοία capesize καθαρής αξίας 36 εκατ. δολ και παίρνει σαν αντάλλαγμα 18.977.778 νέες κοινές μετοχές που θα εκδώσει η Aries Maritime.

Επίσης η Grand Union θα εκχωρήσει 2.666.667 μετοχές της Aries στην εταιρεία Rocket Marine, η οποία ελέγχεται από τους σημερινούς βασικούς μετόχους της Aries, αλλά θα αποκτήσει όλα τα δικαιώματα ψήφου των μετοχών που κατέχει η Rocket Marine.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Grand Union θα ελέγχει το 34,2% των μετοχών της Aries και το 71% των δικαιωμάτων ψήφου, ενώ η Rocket Marine το 36,8%, των μετοχών της Aries. Τo σύνολο των υφιστάμενων μετοχών της εταιρείας είναι 29 εκατ.

Η συμφωνία επίσης προβλέπει την έκδοση από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, μέλος του Ομίλου Marfin, ομολογιακού δανείου μετατρέψιμου σε μετοχές ύψους 145 εκατ. δολ., με κουπόνι 7%, λήξη το 2014 και τιμή μετατροπής 0,75 δολ./μετοχή.

Τα έσοδα από το ομολογιακό θα διατεθούν για την ανάπτυξη της Aries μέσω της αγοράς πλοίων αλλά και της μείωσης του τραπεζικού δανεισμού. Επιπλέον στο πλαίσιο της συμφωνίας θα γίνει και αναδιάρθρωση των δανείων της εταιρείας.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Aries θα έχει επτά μέλη και θα αποτελείται από τους: Νικόλαο Φιστέ , μη εκτελεστικός πρόεδρος, Μιχαήλ Σ. Ζολώτας, εκτελεστικός διευθυντής και πρόεδρος, Allan L. Shaw, εντεταλμένος σύμβουλος και γενικός διευθυντής Οικονομικών, Masaaki Kohsaka, Σπύρος Γιαννιώτης, Απόστολος Τσιτσιράκης και Παναγιώτης Σκιαδάς, ως μη εκτελεστικά μέλη.

Τα πλοία που εισφέρει η Grand Union είναι τα:

- China (1992), το οποίο απασχολείται με χρονοναύλωση από την Deiulemar Shipping Societa con Unico Socio SPA μέχρι τον Απρίλιο του 2016 με μέσο ημερήσιο ναύλο 12.588 δολ.

- Brazil (1995), το οποίο απασχολείται από την TMT Bulk Corp. μέχρι το Δεκέμβριο του 2014 με ημερήσιο ναύλο 28.598 δολ. για τα δύο πρώτα χρόνια και 25.830 για το υπόλοιπο διάστημα με όρο συμμετοχής στα κέρδη και το

- Australia (1993), το οποίο απασχολείται επίσης από την TMT Bulk Corp. για περίοδο 11-13 μηνών με μέσο ημερήσιο ναύλο 26.838 δολ.

Η Αries ελέγχει ήδη ένα στόλο από εννέα δεξαμενόπλοια (product carriers) και δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: