Δευτέρα, Σεπτεμβρίου 14, 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Συνάντηση των Συμβουλίων Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας (GSCC).

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΛΟΝΔΙΝΟΥ


Πειραιάς, 14.9.2009

Η δεύτερη συνάντηση του 2009 των διοικητικών συμβουλίων της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας (Committee), πραγματοποιήθηκε σήμερα στον Πειραιά, στα γραφεία της ΕΕΕ , με αντικείμενο τα θέματα που απασχολούν την ελληνική ναυτιλία την τρέχουσα περίοδο, στον εθνικό, κοινοτικό και διεθνή χώρο.

Οι συζητήσεις και η ανταλλαγή απόψεων των μελών, κατέληξαν σε σειρά διαπιστώσεων οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής :

* Παρά τη δεινή κρίση που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία με τις αναπόφευκτες επιπτώσεις της στη βιομηχανία των θαλασσίων μεταφορών, η ναυτιλία υπό ελληνική διαχείριση διατήρησε κατά το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους σταθερή πρωτοπορία διεθνώς και ως μέγεθος (πλοία και χωρητικότητα) αλλά και από πλευράς παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στο ανά τον κόσμο διακινούμενο εμπόριο.

Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο που ταυτόχρονα το εθνικό νηολόγιο ενισχύθηκε με μια χωρητικότητα νεότευκτων και μικρής ηλικίας πλοίων, δυο και πλέον εκατομμυρίων κόρων, γεγονός που καταδεικνύει την μεγάλη σημασία που αποδίδει ο εφοπλισμός αλλά και η πολιτεία στην υποστήριξη και προστασία του εθνικού νηολογίου.

Το εθνικό νηολόγιο βασιζόμενο στο σταθερό θεσμικό πλαίσιο, είναι το θεμέλιο της δημιουργίας και ανάπτυξης της ελληνικής ναυτιλίας και είναι πολύ σημαντικό να υποστηρίζεται μόνιμα με την προσέλκυση νέων και σύγχρονων πλοίων. Για την επιτυχία αυτού του στόχου πρέπει να εξαντληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια.

Η έγκαιρη και σε βάθος ανανέωση του στόλου ελληνικής πλοιοκτησίας γενικότερα, με μονάδες νέας γενιάς, όσο και η κατά τομείς εξειδίκευση των υπηρεσιών τους, ώστε να ικανοποιούν σε κάθε περίπτωση τις ανάγκες του θαλάσσιου μεταφορικού έργου, αποτελούν πολύ θετική εξέλιξη.

Η κατάρρευση της ναυλαγοράς το τελευταίο τρίμηνο του 2008 που έθεσε αιφνιδιαστικά τέλος στην πενταετή, σπάνια στα χρονικά του κλάδου, ευημερία, αλλά και η έντονη αστάθεια που έκτοτε ακολούθησε, αντιμετωπίσθηκαν και αντιμετωπίζονται από την παραδοσιακή ναυτιλιακή εμπειρία και σύνεση, με αποτέλεσμα να αποφευχθούν ομαδικοί παροπλισμοί πλοίων και να διατηρηθούν στο ακέραιο όλες οι θέσεις στη ναυτική απασχόληση. Και αυτό, παρά τις εγγενείς δυσχέρειες που άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν την ναυλαγορά, όπως η παρατεινόμενη κάμψη του παγκόσμιου εμπορίου, η χρηματοπιστωτική στενότητα, αλλά και ο συνεχώς αυξανόμενος όγκος της διαθέσιμης χωρητικότητας μετά τις αθρόες ναυπηγήσεις διεθνώς, τα τελευταία χρόνια.

Κατά συνέπεια η ναυτιλία μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο κλάδος της παραγωγής και των υπηρεσιών που μέχρι σήμερα, δεν έχει επιβαρύνει ούτε στο ελάχιστο την άνοδο του δείκτη της ανεργίας σε εθνικό επίπεδο και τούτο, εννοείται, χωρίς εξωτερική παρέμβαση ή ενίσχυση.

Ωστόσο και παρά τις δυσκολίες, οι έλληνες πλοιοκτήτες δεν ανέστειλαν την προσπάθεια για την ανανέωση των στόλων τους και συνέχισαν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα εν εξελίξει ναυπηγικά τους προγράμματα με ρυθμούς προσαρμοσμένους στα νέα δεδομένα.

* Αυτή ακριβώς η σταθερή προοπτική ενός μεγάλου και σύγχρονου εμπορικού στόλου για το άμεσο μέλλον, αλλά και η πιεστική έλλειψη στελεχών γέφυρας και μηχανής σήμερα, επέβαλαν να συνεχισθεί και το 2009 η καμπάνια για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, η οποία είχε σημειώσει ενθαρρυντική επιτυχία το περασμένο έτος. Άλλωστε, είναι δεδομένη η βούληση της εφοπλιστικής κοινότητας για διαρκή όσο και συστηματική αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος της αριθμητικής ανεπάρκειας στελεχών σε συνδυασμό και με την ανάλογη ποιοτική τους βελτίωση.

Οι κρίσεις στην οικονομία και στη ναυλαγορά, έρχονται και παρέρχονται , η διατήρηση όμως της ελληνικής πρωτοπορίας στον στίβο των θαλασσίων μεταφορών, απαιτεί αποφασιστικές και έγκαιρες προσαρμογές στις εκάστοτε απαιτήσεις των καιρών και με οποιοδήποτε κόστος.

Το τρέχον έτος η καμπάνια για την προσέλκυση πραγματοποιήθηκε σε δυο χρονικές φάσεις από την τηλεόραση σε ζώνες υψηλής θεαματικότητας και πανελλήνιας εμβέλειας, καθώς και από ιστοσελίδες του Internet που συχνά επισκέπτονται οι νέοι. Αναμένονται τα σχετικά αποτελέσματα που ελπίζεται να είναι ικανοποιητικά.

Ταυτοχρόνως, συνεχίσθηκαν οι προσπάθειες και η συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία για τον εκσυγχρονισμό και την αναμόρφωση της ναυτικής εκπαιδεύσεως, ώστε οι αυριανοί αξιωματικοί των πλοίων να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας διαρκώς εξελισσόμενης ναυτικής τεχνολογίας, με παράλληλη όμως διεύρυνση των πηγών από τις οποίες θα προέρχονται.

Ο ρόλος της ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να είναι αποφασιστικός.

* Τα μέλη επικέντρωσαν επίσης το ενδιαφέρον τους στα θέματα που αφορούν το ελληνικό πλοίο στο κοινοτικό και διεθνή χώρο και κυρίως σε αυτά της προστασίας του περιβάλλοντος και στην αντιμετώπιση της πειρατείας .

Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν διεξοδικά οι εξελίξεις ως προς την διαμόρφωση των διαπραγματευτικών θέσεων εν όψει της Διασκέψεως της Κοπεγχάγης τον προσεχή Δεκέμβριο για το καθεστώς που θα ισχύσει μετά το Πρωτόκολλο του Κιότο, αναφορικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία.

Διευκρινίζεται, ότι ο ελληνικός εφοπλισμός υποστηρίζει τη διεθνή προσπάθεια μειώσεως των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, πιστεύει όμως ότι απαιτείται ολοκληρωμένη προσέγγιση του προβλήματος. Η προσέγγιση αυτή επιβάλλεται να μην παραβλέπει τις δυνατότητες της τεχνολογίας, τα οικονομικά δεδομένα του παγκόσμιου εμπορίου και την ανάγκη να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση των εκπομπών CO2 όταν μειώνονται οι άλλοι ρυπαντές.

Ως προς τη ναυτιλία, η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι τα μέτρα θα πρέπει να αποφασισθούν από τον ΙΜΟ, να είναι πρακτικώς εφικτά, αποτελεσματικά από πλευράς κόστους και εφαρμόσιμα από όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως σημαίας. Ακόμη, ότι πρέπει να βασίζονται σε ορθή κοινωνικο-οικονομική αξιολόγηση προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή μετατόπιση του όγκου του εμπορίου σε άλλους τομείς με λιγότερα φιλικά προς το περιβάλλον, συστήματα μεταφοράς.

Στις προτάσεις που έχουν υποβληθεί για την μείωση των εκπομπών αερίων και βασίζονται σε μηχανισμούς της αγοράς και ειδικότερα «η εμπορία ρύπων», η ελληνική πλευρά είναι κατηγορηματικά αντίθετη. Και τούτο διότι ο διεθνής χαρακτήρας της ναυτιλίας καθιστά ένα παρόμοιο σύστημα ανεφάρμοστο, αλλά και αναποτελεσματικό για την προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα, θεωρεί ότι θα ήταν δυνατόν να εξετασθεί θετικά η επιβολή από τον ΙΜΟ λογικού τέλους στη τιμή των καυσίμων, προκειμένου να δημιουργηθεί ειδικό κεφάλαιο υποστήριξης περιβαλλοντικών δράσεων.

Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι για πολλούς λόγους οι εκπομπές των πλοίων είναι διαφορετικές και δεν μπορούν να κρίνονται με τον ίδιο τρόπο με τις εκπομπές άλλων βιομηχανιών και μεταφορικών μέσων. Το γεγονός αυτό και επειδή το πλοίο είναι κατά πολύ το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο, θα ήταν πολύ ευεργετικό για το περιβάλλον εάν πολιτικές και μέτρα στόχευαν στην αύξηση του όγκου των θαλασσίων μεταφορών.

* Αναφορικά με την πειρατεία εξετάσθηκε η κατάσταση που επικρατεί ιδίως στην περιοχή του Κόλπου του Άντεν και των ακτών της Σομαλίας, όπου παρά την δραστήρια παρέμβαση των ναυτικών δυνάμεων που έχουν αναπτυχθεί εκεί, δικαιολογούνται ανησυχίες για περαιτέρω επιδείνωση τους προσεχείς μήνες.

Τα μέλη σημείωσαν με ικανοποίηση την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως να παραταθεί μέχρι το τέλος του 2010 η εντολή στις ναυτικές δυνάμεις των Κρατών- Μελών για την προστασία των εμπορικών πλοίων, καθώς και τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση κράτους δικαίου στην αφρικανική αυτή χώρα.

Ωστόσο, επισημάνθηκε η ανάγκη να αυξηθεί ο αριθμός των πολεμικών πλοίων, να βελτιωθεί ο μεταξύ τους συντονισμός και να διευκρινισθούν οι όροι εμπλοκής τους , ενώ υπογραμμίσθηκε η σημασία της έγκαιρης γνωστοποίησης από μέρους των εμπορικών πλοίων, της πρόθεσής τους, να διέλθουν από τις εκτεθειμένες σε πειρατικές ενέργειες περιοχές.

* Τα δύο Συμβούλια επιδοκίμασαν ομόφωνα τις ατομικές και συλλογικές ενέργειες για την δίκαιη μεταχείριση των ναυτικών παγκοσμίως και καταδίκασαν την αυξανόμενη τάση ποινικοποίησης του ναυτικού επαγγέλματος. Η τάση αυτή, εκτός της βλάβης που προκαλεί, έχει επίσης μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις, διότι οδηγεί στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος και στη μείωση προσέλκυσης κατάλληλων νέων, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σοβαρός κίνδυνος στη ναυτική ασφάλεια και το περιβάλλον.

Στα πλαίσια αυτά σημειώθηκε με μεγάλη ικανοποίηση η απόφαση να επιτραπεί στον Πλοίαρχο Μαγκούρα να υποβάλει έφεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά της ατυχούς πρωτόδικης απόφασης.

* Της συνάντησης προηγήθηκε ανταλλαγή απόψεων με τους έλληνες διευθυντές των αλληλοασφαλιστικών οργανισμών (P&I Clubs) όπου τα δύο Συμβούλια, μεταξύ άλλων, επεσήμαναν ότι είναι ανεπιθύμητη η πρακτική που ακολουθούν μερικοί Managers που ασφαλίζουν στόλους με υψηλά deductibles (μέχρι και 10 εκ. δολάρια). Τούτο διότι, εκτός των άλλων, η πρακτική αυτή δεν υποστηρίζει την θεμελιώδη αρχή της αμοιβαιότητας του ισχύοντος σήμερα επιτυχούς ασφαλιστικού συστήματος.

Πριν από τη λήξη των εργασιών των δύο συμβουλίων πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον γενικό γραμματέα της ΠΝΟ και τους παρευρεθέντες προέδρους των ναυτεργατικών ενώσεων.

Η επόμενη συνάντηση των συμβουλίων της ΕΕΕ και του Committee θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο τον Μάρτιο του 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: