Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 04, 2009

Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Προτείνει να παράγουν πλοιάρχους και πρώτους μηχανικούς τα ΕΠΑΛ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009 07:00
Η προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον ελληνόκτητο στόλο


Πρόταση, που, αν γίνει αποδεκτή, ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα στην ελληνική ναυτική εκπαίδευση, κατέθεσε η Ενωση Ελλήνων Εφοπλιστών προς την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Οι Ελληνες εφοπλιστές, στο πλαίσιο του διαλόγου που έχει ξεκινήσει για την επόμενη μέρα τόσο για τη ναυτική εκπαίδευση όσο και για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, θέτει ζήτημα αναβάθμισης των Επαγγελματικών Λυκείων Ναυτικού Τομέα, με τη δυνατότητα απόκτησης από τους αποφοίτους καταληκτικού διπλώματος α' τάξης πλοιάρχων ή μηχανικών. Δίπλωμα που μέχρι σήμερα αποτελεί προνόμιο μόνο των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί, σύμφωνα με την ΕΕΕ στο να έχουν τη δυνατότητα οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ. Ναυτικού Τομέα (πλοίαρχοι - μηχανικοί) να γίνονται πλοίαρχοι ή πρώτοι μηχανικοί και ώστε να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της κατηγορίας αυτής των αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, σύμφωνα πάντα με τις απαιτήσεις της διεθνούς σύμβασης STCW, όπως αυτή ισχύει σήμερα.

Επίσης, από την ΕΕΕ προτείνεται η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ώστε να καταστεί δυνατή η επιδότηση των ταξιδιών των 18 μηνών της κατευθυνόμενης εκπαίδευσης των αποφοίτων των ΕΠΑΛ.

Διευκρινίζεται, σημειώνει η Ενωση, ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα, που αποκτούν οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, με την κατοχή των διπλωμάτων πλοίαρχων και μηχανικών γ, β, και α τάξης, είναι ισότιμα με αυτά που αποκτούν και οι απόφοιτοι των ΑΕΝ, στο πλαίσιο της άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος.

Ομως δεν αποκτούν ούτε δύνανται οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ πλοίαρχοι η μηχανικοί πάσης τάξεως να αποκτήσουν δικαιώματα που απορρέουν σε συνδυασμό με τον ακαδημαϊκό τίτλο σπουδών που κατέχουν οι απόφοιτοι των ΑΕΝ (Σχολή Δοκίμων Λιμενικών, Τελωνείο, Καθηγητής σε Λύκειο η ΑΕΝ, Ισοτιμία διπλώματος πλοιάρχου η μηχανικού α' τάξης με δίπλωμα ΤΕΙ .

Καταλήγοντας, η ΕΕΕ επισημαίνει ότι στις προτάσεις αυτές ουδεμία τροποποίηση προτείνεται στη διαδικασία απόκτησης των διπλωμάτων από τους αποφοίτους των ΑΕΝ.

Η πρόταση

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ ναυτικού τομέα, για παράδειγμα της ειδικότητας πλοιάρχων, πρέπει να έχουν:

Για το δίπλωμα πλοιάρχου γ' τάξης, θαλάσσια υπηρεσία καταστρώματος 24 μηνών, από την οποία 12 μήνες σε πλοία πάνω από 1.500 κοχ κατευθυνόμενης εκπαίδευσης και η υπόλοιπη σε πλοία από 500 κοχ.

Η κατευθυνόμενη εκπαίδευση επί πλοίου θα πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη προσοντούχου αξιωματικού και θα τηρείται από τον υποψήφιο σχετικό εγχειρίδιο ΚΕΠ , το οποίο θα ελέγχεται για την κανονική συμπλήρωσή του από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ Πλοιάρχων), που θα του χορηγεί σχετική βεβαίωση.

Επίσης, επιτυχή αποφοίτηση από το ειδικό τμήμα εκπαίδευσης πλοιάρχων γ' δημόσιας σχολής Ε.Ν. μετά τη συμπλήρωση της προβλεπόμενης θαλάσσιας υπηρεσίας 24 μηνών.

Για το δίπλωμα πλοιάρχου β', θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών, μετά την απόκτηση διπλώματος πλοιάρχου γ' τάξης, με ειδικότητα αξιωματικού καταστρώματος, από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία άνω των 2.500 κοχ. και επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του ΚΕΣΕΝ.

Για το δίπλωμα πλοιάρχου α' τάξης, όπως αντίστοιχα και πρώτου μηχανικού, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ, που κατέχουν το δίπλωμα πλοιάρχου β' τάξης, δεν δύνανται να αποκτήσουν το δίπλωμα πλοιάρχου α' τάξης.

Προκειμένου να δύνανται οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ ναυτικού τομέα καταληκτικό δίπλωμα πλοιάρχου α' τάξης, η ΕΕΕ προτείνει τις εξής τροποποιήσεις, ενώ ανάλογες είναι και οι θέσεις της για το θέμα του διπλώματος πρώτου μηχανικού:

- Μείωση της θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου γ' τάξης από 24 σε 18 μήνες.

- Η θαλάσσια υπηρεσία των 12 μηνών κατευθυνόμενης εκπαίδευσης σε πλοία άνω των 1.500 κοχ να αυξηθεί σε 18 μήνες και να είναι επιδοτούμενη.

- Αύξηση της θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση του διπλώματος πλοιάρχου β' τάξης από 24 σε 36 μήνες.

- Φοίτηση σε έναν επιπλέον κύκλο στο ΚΕΣΕΝ πλοιάρχων α' τάξης, πέραν των δύο που προβλέπονται για τους αποφοίτους των ΑΕΝ για τη συμπλήρωση των θεωρητικών τους γνώσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το δίπλωμα α' τάξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: