Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 10, 2009

Καταδικάστηκε η χώρα μας για τα επικίνδυνα απόβλητα


Καταδικαστική είναι τελικά η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Ελλάδα σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων...

Έκρινε ότι η χώρα μας παραβιάζει τρεις κοινοτικές οδηγίες, και αναμένεται η επιβολή προστίμου.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου, η χώρα μας δεν έχει καταρτίσει σχέδιο διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ορίζουν οι οδηγίες.

Επίσης δεν έχει δημιουργήσει δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, όπου θα εφαρμόζονται οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.


Share on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: