Πέμπτη, Σεπτεμβρίου 03, 2009

ΝΑΥΤΙΛΙΑ - Κίνα και νεότευκτα χαράζουν την πορεία των ναύλων

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009 η καθαρή ανάπτυξη του παγκόσμιου στόλου πλοίων ξηρού φορτίου ήταν της τάξης του 2,5%, μεσούσης της οικονομικής κρίσης.

Συνεχίζει να διολισθαίνει ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς (Baltic Dry Index-BDI) πλησιάζοντας τις 2.400 μονάδες, καθώς όπως εκτιμούν οι αναλυτές η ζήτηση σιδηρομεταλλεύματος από την Κίνα μειώνεται, ενώ δευτερευόντως και οι μουσώνες στην Ινδία παίζουν και αυτές το ρόλο τους.

Ωστόσο πέραν της τρεχούσης συγκυρίας η πορεία των ναύλων κατά το δεύτερο εξάμηνο του χρόνου θα εξαρτηθεί, κυρίως, από το αν θα ανακάμψει η ζήτηση από την Κίνα και κυρίως από το εάν φθάσει σε τέτοια επίπεδα που θα μπορεί να απορροφήσει την υπερβάλλουσα προσφορά νεότευκτων πλοίων.

Στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009 η καθαρή ανάπτυξη του παγκόσμιου στόλου πλοίων ξηρού φορτίου ήταν της τάξης του 2,5%, μεσούσης της οικονομικής κρίσης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις ναυτιλιακής εταιρείας Goldenport οι οποίες περιλαμβάνονται στην εξαμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων της, στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2009 στον παγκόσμιο στόλο ξηρού φορτίου προστέθηκαν 223 νεότευκτα πλοία, ενώ την ίδια περίοδο οδηγήθηκαν σε διαλυτήρια 207 πλοία κρατώντας τον παγκόσμιο στόλο με όρους χωρητικότητας (dwt) σε μία μικρή ανάπτυξη λίγο κάτω του 2,5%.

Ωστόσο στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου αναμένεται να επιταχυνθούν οι παραδόσεις γεγονός που σημαίνει αυξημένη χωρητικότητα και η προσοχή πλέον στρέφεται στην πλευρά της ζήτησης και ουσιαστικά στο κατά πόσο η Κίνα θα απορροφήσει με τις εισαγωγές σιδήρου την υπερβάλλουσα προσφορά. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι παρά τις αυξομειώσεις του δείκτη BDI μέχρι και τον Αύγουστο του 2009 τα επίπεδα των ναύλων επέτρεπαν τη λειτουργική κερδοφορία των πλοίων.

Σύμφωνα πάντα με την Goldenport μπορεί να έφθασε μέχρι και 75% κάτω από την ίδια περίοδο του 2008, αλλά από την άλλη πλευρά, έχει ανακτήσει το 33% του εδάφους που έχασε στο δεύτερο εξάμηνο του 2008. Ο μέσος όρος για τον Baltic Dry Index (BDI) το πρώτο τρίμηνο του 2009 ήταν οι 1.562 μονάδες, στο δεύτερο τρίμηνο ήταν 2.714 μονάδες και το διάστημα Ιούλιο-Αύγουστο 2009, έφθασε τις 3.129 μονάδες. Είναι προφανές, ωστόσο, ότι και στα τρία εξεταζόμενα χρονικά διαστήματα τα ημερήσια έσοδα των πλοίων επέτρεπαν τη λειτουργική τους κερδοφορία, σύμφωνα με την Goldenport.

Σε αντίθεση, πάντως, με τα πλοία ξηρού φορτίου, η αγορά των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων εξακολουθεί να λειτουργεί με ναύλους που παραμένουν κάτω από το κόστος λειτουργίας του πλοίου.

Από τις αρχές Αυγούστου περίπου 1,4 εκατομμύρια TEU (που αντιπροσωπεύουν το 10,5% της χωρητικότητας του στόλου παγκοσμίως και αφορούν σε 540 πλοία) παραμένουν σε αδράνεια. Ενθαρρυντικό ωστόσο για το μέλλον είναι το γεγονός ότι οι νέες παραγγελίες ναυπήγησης είναι ελάχιστες τον τελευταίο χρόνο, ενώ πάνω από 150 πλοία χωρητικότητας 275.000 TEU έχουν οδηγηθεί σε διάλυση.

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία το υφιστάμενο βιβλίο παραγγελιών αντιπροσωπεύει περίπου το 42% του υπάρχοντος στόλου και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2006. Μόλις δυο χρόνια πριν το Νοέμβριο του 2007, όταν τίποτα ενδεχομένως δεν έδειχνε αυτό που επακολούθησε το βιβλίο παραγγελιών αντιπροσώπευε το 64% του υπάρχοντος στόλου κατά το χρόνο.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι στα πλοία χωρητικότητας κάτω των 4.000 TEU το τρέχον βιβλίο παραγγελιών αντιπροσωπεύει το 11% του υφιστάμενου στόλου, ενώ για τα μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία το βιβλίο παραγγελιών αντιπροσωπεύει το 63% του υπάρχοντος στόλου. Εξ αυτού του λόγου ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και διαθέτουν πλοία χωρητικότητας μικρότερης των 4.000 TEU, εκτιμούν ότι έχουν πιο θετικές προοπτικές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: