Τρίτη, Οκτωβρίου 27, 2009

Οι τράπεζες φεύγουν από τη ναυτιλία…


http://www.greekshippingnews.gr

«Οι ναυτιλιακές τράπεζες μειώνουν τις δραστηριότητές τους ενώ ταυτόχρονα ο κλάδος της ναυτιλίας έχει μεγαλύτερη ανάγκη άντλησης κεφαλαίων». Αυτό υπογράμμισε ο κ. Joep Gorgels, Head of Transportation Europe της Fortis Bank Nederland, στη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link στο Λονδίνο, το οποίο διοργανώθηκε από την Capital Link σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Στην ομιλία του ο κ. Joep Gorgels ανέπτυξε το θέμα της αυξανόμενης πιστωτικής κρίσης για τη ναυτιλία, δεδομένου ότι κατά τις παρούσες συνθήκες, οι πιστωτικές τράπεζες εξαγωγών (Export Credit Banks) και οι κυβερνήσεις κυρίως στην Ασία αύξησαν την υποστήριξή τους στον ναυπηγικό και τον ναυτιλιακό κλάδο.

Ωστόσο, τόνισε επίσης σε εναλλακτικές λύσεις άντλησης κεφαλαίων πέραν της κλασικής τραπεζικής χρηματοδότησης, όπως η άντληση κεφαλαίου από τις χρηματαγορές και τα ομόλογα υψηλής απόδοσης. Ταυτόχρονα, είπε, το κοινό από το οποίο μπορούν να αντληθούν κεφάλαια διευρύνεται με αμοιβαία κεφάλαια συνταξιοδοτικού σκοπού, κρατικά (Sovereign Wealth Funds) επενδυτικά κεφάλαια, Islamic Funds, παραγωγούς προϊόντων και εμπόρους (traders). Εξάλλου, στη συζήτηση με θέμα «Πρόσβαση στις Κεφαλαιαγορές, ένα Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα για τις Εισηγμένες Ναυτιλιακές Εταιρίες», ειπώθηκε από τους αναλυτές ότι στη σημερινή αγορά, με τον τραπεζικό δανεισμό να γίνεται λιγότερο διαθέσιμος και πιο δαπανηρός, οι εισηγμένες εταιρίες έχουν το πλεονέκτημα της άντλησης μετοχικού ή δανειακού κεφαλαίου από τις κεφαλαιαγορές.

Τα κεφάλαια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου είτε να βελτιώσουν την κεφαλαιακή τους δομή είτε να χρηματοδοτήσουν δραστηριότητες ανάπτυξης επωφελούμενες των ελκυστικών τιμών των πλοίων στη σημερινή ναυτιλιακή αγορά. Επίσης, στη συζήτηση για τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, οι ομιλητές επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος στις μέρες μας. Η απρόσμενη και κάθετη πτώση της καταναλωτικής ζήτησης σε συνδυασμό με το πάγωμα των πιστωτικών αγορών επηρέασαν δυσμενώς το ναυτιλιακό κλάδο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Ο τομέας αυτός βρισκόταν σε πορεία σταθερής ανάπτυξης χρόνο με το χρόνο ακολουθώντας την ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορίου. Σήμερα η πλειονότητα των παραγγελιών ναυπήγησης νέων πλοίων είναι συγκεντρωμένη κυρίως στα μεγάλα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων. Με την σταδιακή βελτίωση της οικονομίας και την ανάκαμψη της ζήτησης, αναμένεται ότι και ο κλάδος θα ξαναβρεί την αναπτυξιακή του πορεία. Στο ενδιάμεσο όμως η πρόκληση είναι οι συμμετέχοντες στον κλάδο να αντιμετωπίσουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την μειωμένη ζήτηση και την πτώση των ναύλων και της αξίας των πλοίων. Στα πλαίσια αυτά πρέπει να υπάρξει επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των κυρίων παραγόντων του κλάδου, όπως οι εταιρίες liner που ναυλώνουν τα πλοία, οι πλοιοκτήτες, τα ναυπηγεία και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί. Τα εμπορευματοκιβώτια αντιπροσωπεύουν τον πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο μεταφοράς τελικών προϊόντων αλλά και πλήθος λοιπών παρεμφερών φορτίων, και κατά συνέπεια διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διεξαγωγή του παγκόσμιου εμπορίου. Οι επενδυτές που έχουν μακρόχρονο ορίζοντα μπορούν να βρούν σήμερα ελκυστικές ευκαιρίες στον κλάδο. Στη συζήτηση επίσης, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πετρελαιοφόρος ναυτιλία πηγάζουν κυρίως από το μεγάλο όγκο παραγγελιών πλοίων υπό ναυπήγηση ενώ παράλληλα η ζήτηση παραμένει ασθενής.

Όσον αφορά την προσφορά, υπό την έννοια του διαθέσιμου στόλου, αναμένεται ότι θα υπάρχει θετική επίδραση από τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις των πλοίων υπό παραγγελία και από πιθανές ακυρώσεις λόγω της στενότητος χρηματαγορών. Η υποχρεωτική απόσυρση των πετρελαιοφόρων μονού τοιχώματος θα είναι μία άλλη θετική εξέλιξη που θα συμβάλλει στη διατήρηση καλύτερης ισορροπίας στην αγορά. Η ζήτηση προς το παρόν αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα και να ανακάμψει σταδιακά μαζί με την οικονομία. Από την άλλη πλευρά, οι κλιματολογικές συνθήκες μπορούν σαφώς να επηρεάσουν τον Τομέα Μεταφοράς Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου, δεδομένου ότι η ζήτηση μπορεί να αυξηθεί κυρίως κατά τις χειμερινές περιόδους, με θετική επίδραση στους ναύλους. Επιπλέον, οι ομιλητές επισήμαναν ότι ο Τομέας Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου είναι επιρρεπής σε σημαντικά γεγονότα και πολιτικές πού μπορούν να επιδράσουν άμεσα και ουσιαστικά στη διαμόρφωση των ναύλων ειδικά της spot αγοράς. Εξάλλου, για την αγορά ξηρού φορτίου, ειπώθηκε αναγνωρίσθηκε η σπουδαιότητα της Κίνας και των άλλων αναδυόμενων οικονομιών για τον κλάδο μεταφοράς Χύδην Ξηρών Φορτίων. Η ζήτηση αυτή είναι αλληλένδετη με την ανάπτυξη της υποδομής και αυτές οι χώρες, κυρίως η Κίνα, έχουν θεσπίσει και υλοποιούν σημαντικά πακέτα στήριξης προκειμένου να να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον κλάδο πηγάζει από τον μεγάλο όγκο παραγγελιών νεότευκτων πλοίων, που συγκεντρώνεται κυρίως σε μεγάλα Capesize πλοία.

Και πάλι, ατενίζοντας στο μέλλον, αναμένεται ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση των παραδόσεων λόγω της έλλειψης χρηματοδοτήσεων, καθυστερήσεων στα ναυπηγεία καθώς και λόγω της διακοπής λειτουργίας ορισμένων ναυπηγείων. Ταυτόχρονα, η απόσυρση παλαιών πλοίων έχει αυξηθεί. Το 2009, η απόκλιση μεταξύ των προγραμματισμένων και πραγματικών παραδόσεων ξεπέρασε το 30%, μια σημαντική απόκλιση. Επί του παρόντος, οι ναυτιλιακές εταιρίες έχουν επιλέξει να αυξήσουν το ποσοστό των χρονοναυλώσεων του στόλου τους. Παράλληλα, παρατηρούμε αυξημένη χρήση χρονοναυλώσεων με ρήτρες διαμοιρασμού του κέρδους, που προβλέπουν ένα σταθερό ελάχιστο ναύλο με διαμοιρασμό του κέρδους εάν η ναυλαγορά ξεπεράσει τα συμφωνημένα μίνιμουμ όρια. Τέτοιες χρονοναυλώσεις είναι συνήθεις στο Τομέα Πετρελαίου και Προϊόντων Πετρελαίου και τώρα επεκτείνονται και στον κλάδο του ξηρού φορτίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: