Τετάρτη, Ιανουαρίου 13, 2010

Οι τέσσερις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής

Την 17/12/09 η Ολομέλεια της ΕΟΚΕ υιοθέτησε γνωμοδότηση επί της Ανακοίνωσης «περί Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Πολιτικής μέχρι το 2018» στις Βρυξέλλες με εισηγήτρια την Δρα. Άννα Μπρεδήμα (Ομάδα Ι – Εργοδότες) και εμπειρογνώμονα τον κ. Αλφόνς Γκινιέ (Γενικό Γραμματέα ECSA). Η γνωμοδότηση που αφορά την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του θέματος και απηχεί σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις της Ελλάδας, υιοθετήθηκε με 187 ψήφους υπέρ, 7 κατά και 15 αποχές. Η ΕΟΚΕ εντοπίζει τις τρεις βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής στον 21ο αιώνα: την αυξανόμενη έλλειψη ναυτικών σε παγκόσμιο επίπεδο, τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης επί της ναυτιλίας και τις συζητήσεις για τις ατμοσφαιρικές εκπομπές των πλοίων στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων περί κλιματικής αλλαγής. Στις βασικές αυτές προκλήσεις έχει προστεθεί η αναβίωση του φαινομένου της πειρατείας.

• Η ΕΟΚΕ επικροτεί την Ανακοίνωση ως ρεαλιστική βάση της μελλοντικής ευρωπαϊκής πολιτικής για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018, που αναγνωρίζει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, από την άποψη της ανταγωνιστικής της θέσης στις παγκόσμιες αγορές, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος και της ανάγκης για υψηλής ποιότητας ναυτιλιακή τεχνογνωσία.

• Η «προσέλκυση νέων σε ναυτικές σταδιοδρομίες, σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων για τη «διατήρηση» τους στο επάγγελμα, αποτελεί απόλυτη ανάγκη. Είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί μία πιο συντονισμένη προσέγγιση που θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες εμπορικής ναυτιλίας, σχολεία, εφοπλιστικές ενώσεις και ναυτεργατικές ενώσεις).

• Η ΕΟΚΕ, σε συνεργασία με τις εθνικές Οικονομικές και Κοινωνικές Επιτροπές και άλλους φορείς της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, μπορεί να διαδώσει τις βέλτιστες πρακτικές για την προσέλκυση νέων σε ναυτικές σταδιοδρομίες. Η διοργάνωση Διασκέψεως περί των Ναυτικών Επαγγελμάτων από την ΕΟΚΕ θα συντελέσει στην αποστολή του μηνύματος αυτού σε όλη την Ευρώπη.

• Η ευρωπαϊκή ναυτιλία είναι πρωτοπόρος στον κόσμο. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού στόλου θα ενισχυθεί με την παράταση ισχύος των Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυτιλία και θα διασφαλισθούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού.

• Ενώπιον της παγκόσμιας κρίσης, η ΕΟΚΕ υποστηρίζει τη δέσμευση της ΕΕ υπέρ του ανοικτού και ισότιμου ανταγωνισμού. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την αποφυγή των μέτρων προστατευτισμού, τα οποία θα καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο την επάνοδο σε υγιείς οικονομίες.

• Η ναυτιλιακή συμφωνία ΕΕ – Κίνας θα πρέπει να προβληθεί ως «βέλτιστη πρακτική» (συμφωνία – υπόδειγμα) και σε άλλους εμπορικούς εταίρους, όπως η Ινδία, η Βραζιλία, η Ρωσία, οι χώρες ASEAN και η Mercosur. Η Επιτροπή θα πρέπει να χαράξει μια Στρατηγική για τον Εύξεινο Πόντο, που θα εξασφαλίζει τη μεταφορά των ενεργειακών πόρων από την Κασπία Θάλασσα στην Ευρώπη.

• Όσον αφορά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία, η εφαρμογή ενός πιθανού συστήματος βασισμένου στην αγορά (ΜΒΙ) στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών δεν πρέπει να θίγει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του κοινοτικού στόλου. Επίσης, η εφαρμογή ενός συστήματος εμπορίας εκπομπών (ETS) είναι σημαντικά πιο περίπλοκη στις θαλάσσιες μεταφορές από ό,τι στις εναέριες μεταφορές.

• Η εφαρμογή των ορίων για τις εκπομπές θείου στις Περιοχές Ελέγχου των Εκπομπών, εκ πρώτης όψεως θετικό για το περιβάλλον μέτρο, ενδέχεται να επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα: τη στροφή από τα θαλάσσια στα χερσαία μέσα μεταφοράς. Δεν θα πρέπει να διακυβευθεί η ευρωπαϊκή πολιτική της προώθησης της ναυσιπλοΐας μικρών αποστάσεων.

• Η ΕΟΚΕ υποστηρίζει την πολιτική επενδύσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη για «πράσινα» πλοία, καύσιμα και λιμένες, που προωθούν ακόμη περισσότερο την «πράσινη» απασχόληση.

• Η ΕΕ οφείλει να λάβει επείγοντα μέτρα δράσης κατά του πολλαπλασιασμού των πειρατικών επιθέσεων εναντίον εμπορικών πλοίων στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία. Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει τη θέσπιση των κατάλληλων δικαιοδοσιών και νομοθεσιών, για να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο της ατιμωρησίας των πειρατικών πράξεων. Πρέπει να επιδιωχθεί στενότερη συνεργασία με τα όργανα του ΟΗΕ, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών στις χώρες προέλευσης των πειρατών και ιδιαίτερα στη Σομαλία. Η ΕΟΚΕ απορρίπτει κατηγορηματικά την ιδέα του οπλισμού των πληρωμάτων.

Η ΕΟΚΕ είναι το πρώτο χρονικά κοινοτικό όργανο που διατύπωσε θέσεις επί της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι’ αυτό και οι απόψεις της εξετάζονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται τον Ιούνιο 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: