Παρασκευή, Ιανουαρίου 15, 2010

Δύο Έλληνες στο κυνήγι των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος από τα πλοία

Posted by: The Sea Nation
15/01/10 09:26


Δύο Έλληνες στο κυνήγι των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος από τα πλοία
Δύο Έλληνες είναι επικεφαλείς ενός σημαντικού σχεδίου που στοχεύει την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος από τα πλοία.

Ο Νορβηγικός Νηογνώμονας, Det Norske Veritas AS και η Process Systems Enterprise Ltd (PSE), εταιρεία παροχής συμβουλών και ανάπτυξης ανακοίνωσαν ένα κοινό σχέδιο έρευνας με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας για την δέσμευση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος από τα πλοία (carbon capture and storage-CCS).

Το CCS project στοχεύει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου ή υποδείγματος μιας διαδικασίας δέσμευσης και αποθήκευσης των ρύπων επί του πλοίου και της εναπόθεσης τους στο επόμενο κατάλληλο λιμάνι.

Ο Δρ. Νικόλαος Κακαλής, επικεφαλής της DNV Research & Innovation Greece, λέει ότι «η έννοια της θαλάσσιας δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα είναι εντελώς νέο στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

"Eχουμε την πρόθεση να παράσχουμε στην Ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία μια καλή βάση για την ανάπτυξη της CCS συστημάτων για τα πλοία ".

Ο καθηγητής Κώστας Παντελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του PSE, λέει "Αυτό είναι ένα δύσκολο πρόβλημα σχεδιασμού με αυστηρούς περιορισμούς.

Η εφαρμογή της model-based innovation (MBI) τεχνολογίας θα είναι το κλειδί για την ανάπτυξη τεχνικά εφικτών και οικονομικά συμφερουσών λύσεων.

Το έργο είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο της PSE να είναι κορυφαία εταιρεία παροχής των μοντέλων της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας σε εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες CCS λύσεις.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από κοινού από τους δύο εταίρους καθώς και από το βρετανικό Technology Strategy Board αλλά και το Norwegian Research Council στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Eurostars, θα λάβει υπόψη τις μοναδικές προκλήσεις που τίθενται από το θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της συνεχούς κίνησης των πλοίων, του περιορισμένου χώρου των αυστηρών απαιτήσεων ασφάλειας και την ανάγκη για ενεργειακή απόδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: